Payflux: Blog

Onbetaalde facturen innen: niet agressief, wel effectief

Welke steun kan je als ondernemer krijgen tijdens de coronacrisis?

20 april 2020

Voor de meeste ondernemers is de coronacrisis financieel een zware dobber. Gelukkig heeft de overheid een aantal steunmaatregelen voorzien die bedrijven helpen om de tijdelijke problemen te overbruggen. We geven je hieronder een overzicht.

steunmaatregelen corona

De corona hinderpremie: voor bedrijven die verplicht moeten sluiten

Ondernemingen die door de coronamaatregelen verplicht moeten sluiten, kunnen een eenmalige hinderpremie van 4000 euro aanvragen. Hier vind je een up-to-date lijst van alle soorten handelszaken en winkels die verplicht moeten sluiten door corona en die dus recht hebben op de premie. Goed om te weten: de corona hinderpremie is belastingvrij. Je hebt tot 19 mei de tijd om de corona hinderpremie aan te vragen via vlaio.be/coronahinderpremie.

Vergoeding per verplichte sluitingsdag na 6 april

Bedrijven en zelfstandigen die recht hebben op de corona hinderpremie, krijgen vanaf 6 april tot het einde van de maatregelen bovenop de premie ook automatisch 160 euro per verplichte sluitingsdag. Als je recht hebt op de eenmalige hinderpremie, hoef je de extra dagvergoedingen niet apart aan te vragen.

Corona compensatiepremie: voor bedrijven die niet verplicht sluiten

Ook bedrijven in Vlaanderen die niet verplicht moeten sluiten, kunnen financiële steun krijgen. Voor hen is er een compensatiepremie. Voorwaarde is wel dat je een omzetdaling van minstens 60% kan aantonen. Zelfstandigen in hoofdberoep krijgen een eenmalige compensatiepremie van 3000 euro. De premie voor een zelfstandige in bijberoep is doorgaans 1500 euro maar is afhankelijk van het hoofdberoep, de omzet en de betaalde sociale bijdragen. Je vraagt de compensatiepremie online aan via vlaio.be/coronacompensatiepremie tussen 1 mei en 30 juni.

Waarborgregeling PMV/z

Ondernemingen die door de coronacrisis bijvoorbeeld hun personeel niet kunnen betalen, problemen hebben om grondstoffen aan te kopen of facturen niet kunnen betalen, kunnen dankzij een uitbreiding van de waarborgregeling gemakkelijker financiering voor hun werkkapitaal vinden bij de bank. Neem hiervoor contact op met je bank of leasingmaatschappij.

Betalingsuitstel en andere steunmaatregelen via PMV/z

PMV/z, de Vlaamse Participatiemaatschappij voor zelfstandige ondernemers, heeft naast de uitgebreide waarborgregeling nog een heel aantal andere steunmaatregelen uitgewerkt voor ondernemers die een financiële impact ondervinden door de coronacrisis. Zo kan de investeringsmaatschappij 3 maanden betalingsuitstel geven voor klanten met een startlening of cofinanciering. Een volledig overzicht van de financiële steunmaatregelen bij PMV/z vind je online.

Aanmoedigingspremie voor werknemers

Ondernemingen die door de coronacrisis hun omzet, productie of bestellingen met minstens 20% zien dalen, kunnen een Vlaamse aanmoedigingspremie krijgen van 68 tot 172 euro per maand voor elke werknemer voor wie tijdens de crisis een arbeidsduurvermindering is ingevoerd.

Vlaamse belastingmaatregelen

De Vlaamse belastingdienst voorziet voor bedrijven een meer soepele regeling of uitstel van betalingen voor een aantal belastingen zoals de onroerende voorheffing voor bedrijven, de jaarlijkse verkeersbelasting en het toestaan van afbetalingsplannen.

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Ondernemingen die hun activiteit verplicht moeten onderbreken of zelf minstens zeven dagen stilleggen, kunnen een financiële uitkering krijgen voor de maanden maart en april. Stuur je aanvraag voor het overbruggingsrecht naar je socialeverzekeringsfonds.

Betalingsuitstel ondernemingskredieten

De federale overheid geeft voor ondernemingskredieten een kosteloos uitstel van betaling tot 31 oktober. Meer informatie over het betalingsuitstel van ondernemingskredieten vind je op de website van Febelfin.

Betalingsuitstel verzekeringspremies

Ondernemingen die door de overheid verplicht werden hun activiteiten tijdelijk stil te leggen, kunnen bij hun verzekeraar vragen om uitstel van betaling voor verzekeringspremies die vervallen tussen 30 maart en 30 september 2020.

Overzicht federale steunmaatregelen

Een overzicht van de federale steunmaatregelen voor ondernemers tijdens de coronacrisis vind je op de website van Vlaio.

Vergoeding voor thuiswerk

Als werkgever kan je aan elke medewerker die tijdens de coronacrisis thuiswerkt, een maandelijkse thuiswerkvergoeding betalen van 129,48 euro die vrij is van belasting en RSZ-bijdragen.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus wordt beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Daardoor is de RVA-uitkering voor de werknemers verhoogd tot 70% van hun loon. Bovendien krijgen ze een supplement van 5,63 euro per dag.

Steunmaatregelen door steden en gemeenten

Op de website van de VVSG (de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) vind je een overzicht van alle lokale steunmaatregelen tijdens de coronacrisis. Check ook de website van je gemeente voor het meest recente nieuws.

Algemene voorwaarden

Privacy verklaring

Cookiebeleid

Contacteer ons