Openstaande facturen innen: snelle procedure mét behoud van klantenrelatie

Wij zien geen meerwaarde in een agressieve procedure om openstaande facturen te innen.
Lees hier alle informatie over onze snelle en klantvriendelijke werkwijze.

Upload vrijblijvend je openstaande facturen en wij controleren de wettelijke voorwaarden. Wij bellen je voor een korte kennismaking en bespreking van het dossier. Na je akkoord beginnen wij onze stapsgewijze invordering.
Eerst sturen we een vriendelijke aanmaning per e-mail (met jou in cc). Dit is effectief en niet onnodig agressief. Bovendien vermijden we onnodige inningskosten.
h
Geen betaling ontvangen? Payflux verstuurt dan een vriendelijke maar duidelijke aangetekende brief. Een kopie van deze brief verzenden we ook per e-mail (terug met jou in cc).
Ontvangen we na de e-mail en brief geen betaling, pas dan gaat de gerechtsdeurwaarder naar jouw klant met een aanmaning.

Tijdslijn van de inningsprocedure

Nadat je jouw factuur uploadt, controleren wij ten laatste 1 werkdag later de wettelijke voorwaarden. Na een telefonische kennismaking en met je akkoord, starten we de procedure en innen wij jouw openstaande facturen.

Als eerste stap van de inningsprocedure verzenden wij een aanmaning per e-mail. We voegen jou toe in cc, zodat je perfect alles kan opvolgen. Na het versturen van deze e-mail heeft de klant 5 dagen om te betalen.
Ontvangen we geen betaling, dan verzenden we een vriendelijke maar duidelijke aangetekende brief. Een kopie van deze brief verzenden we ook per e-mail naar jouw klant (terug met jou in cc). Na het versturen van deze brief heeft de klant 10 dagen om te betalen.
Als laatste stap betekent de gerechtsdeurwaarder betekent een aanmaning. De klant heeft 30 dagen (een maand) de tijd om te betalen, een afbetalingsplan te vragen of de schuldvordering gemotiveerd te betwisten.
Als de klant niet betaalt, het afbetalingsplan niet naleeft of de schuldvordering niet gemotiveerd betwist, dan stelt de gerechtsdeurwaarder 38 dagen (een maand plus 8 dagen) na de betekening een proces-verbaal op. Dit kan worden gebruikt om bv. beslag te leggen.

Einde van de inningsprocedure

N
Heeft de klant volledig betaald of afbetaald, dan ontvang je het totale factuurbedrag (de hoofdsom). Ook de inningskosten worden door jouw klant betaald, de procedure is dan dus kosteloos.
Wordt de schuld gemotiveerd betwist, dan eindigt de administratieve procedure en kan er via een gerechtelijke procedure worden ingevorderd.
M
Als de klant niet betaalt, het afbetalingsplan niet naleeft of de schuldvordering niet gemotiveerd betwist, dan kan in overleg dat proces-verbaal worden omgezet in een uitvoerbare titel om bv. beslag te leggen.

Wat zijn de voorwaarden van Payflux?

1. De factuur mag in het verleden niet betwist zijn.
2. De betalingstermijn van de factuur moet zijn verstreken, maar niet te lang (verjaring).
3. De betrokken bedrijven moeten beiden een Belgische ondernemingsnummer hebben en mogen geen overheidsinstantie zijn.
4. Ook bedrijven in een faillissements- of WCO-procedure kunnen geen gebruik maken van deze administratieve procedure.
Upload vrijblijvend je openstaande facturen en wij controleren de wettelijke voorwaarden. Wij bellen je voor een korte kennismaking en bespreking van het dossier. Na je akkoord beginnen wij onze stapsgewijze invordering.

Upload factuur:

Staat je bedrijfsnaam op de factuur:

Staat je e-mailadres op de factuur:

Staat je telefoonnummer op de factuur:

Algemene voorwaarden

Privacy verklaring

Cookiebeleid

Contacteer ons